Нашите ученици

По повод Светскиот ден на штедењето-31 октомври и  Денот на осигурувањето-1 ноември наши ученици учествуваа на конкурсот. На Конкурсот за ученици од основното образование на тема „Штедам, сонувам и желбите ги остварувам“ пристигнаа вкупно 908 ученички трудовиод кои 386 литературни творби – песни и 522 ликовни творби – цртежи. Прва награда на ликовниот конкурс за нашата ученичка Ивана Гулабоска од VIII-а одделение!