Огласна табла

ПРИЈАВИ НАСИЛСТВО

ТЕЛЕФОН 048/ 471 – 205

Одговорни лица:

Наташа Димска

Дијана Каравилоска

Упатство за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на која било од формите на насилство злоупотреба и занемарување

https://mon.gov.mk/content/?id=3288

УЧЕБНА 2022/2023

Распоред-за-дополнителна-слободна-и-додатна-настава

Одлука за ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА 2022

Изборни предмети- учебна 2022/2023

Слободни избори предмети-учебна 2022/2023

УЧЕБНА 2021/2022

План за одржување настава во основно и средно образование во учебна 2021-2022

Протокол за основни училишта 2021-2022

Куќен ред 2021-2022

Изборни предмети IV одделение

Мотивационо-писмо-за-ученички-правобранител

ПРИЈАВА-ЗА-ЗАМЕНИК-НА-УЧЕНИЧКИОТ-ПРАВОБРАНИТЕЛ

ПРИЈАВА-ЗА-УЧЕНИЧКИ-ПРАВОБРАНИТЕЛ

СЕКЦИИ 2020-2021

План, протокол и алгоритам

Почитувани во прилог Ви ги доставуваме Планот, Протоколот и Алгоритмот доколку наставата би се оддржувала со физичко прсуство. Погледнете!

План за одржување настава во основно и средно

Протокол за основно образование!

Алгоритам за постапување!