Огласна табла

УЧЕБНА 2022/2023

Распоред-за-дополнителна-слободна-и-додатна-настава

 

Одлука за ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА 2022

Изборни предмети- учебна 2022/2023

Слободни избори предмети-учебна 2022/2023

 

 

 

УЧЕБНА 2021/2022

План за одржување настава во основно и средно образование во учебна 2021-2022

 

Протокол за основни училишта 2021-2022

 

Куќен ред 2021-2022

 

Изборни предмети IV одделение

 

 

 

 

 

 

Мотивационо-писмо-за-ученички-правобранител

ПРИЈАВА-ЗА-ЗАМЕНИК-НА-УЧЕНИЧКИОТ-ПРАВОБРАНИТЕЛ

ПРИЈАВА-ЗА-УЧЕНИЧКИ-ПРАВОБРАНИТЕЛ

 

 

 

 

 

СЕКЦИИ 2020-2021

План, протокол и алгоритам

Почитувани во прилог Ви ги доставуваме Планот, Протоколот и Алгоритмот доколку наставата би се оддржувала со физичко прсуство. Погледнете!

План за одржување настава во основно и средно

Протокол за основно образование!

Алгоритам за постапување!