Огласна табла

Упатство за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на која било од формите на насилство злоупотреба и занемарување

http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B6%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf?fbclid=IwAR045LKFTaVFP254gTCkWLpkifIetlAYL5pKJsHGC0RbgbhpB05IJFuDnz0

 

Приемни денови на наставниците за учебна 2022/2023

УЧЕБНА 2022/2023

Распоред-за-дополнителна-слободна-и-додатна-настава

 

Одлука за ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА 2022

Изборни предмети- учебна 2022/2023

Слободни избори предмети-учебна 2022/2023

 

 

 

УЧЕБНА 2021/2022

План за одржување настава во основно и средно образование во учебна 2021-2022

 

Протокол за основни училишта 2021-2022

 

Куќен ред 2021-2022

 

Изборни предмети IV одделение

 

 

 

 

 

 

Мотивационо-писмо-за-ученички-правобранител

ПРИЈАВА-ЗА-ЗАМЕНИК-НА-УЧЕНИЧКИОТ-ПРАВОБРАНИТЕЛ

ПРИЈАВА-ЗА-УЧЕНИЧКИ-ПРАВОБРАНИТЕЛ

 

 

 

 

 

СЕКЦИИ 2020-2021

План, протокол и алгоритам

Почитувани во прилог Ви ги доставуваме Планот, Протоколот и Алгоритмот доколку наставата би се оддржувала со физичко прсуство. Погледнете!

План за одржување настава во основно и средно

Протокол за основно образование!

Алгоритам за постапување!