Воннаставни активности

Слободни ученички активности

Натпревари

Екскурзии

Конкурси

Соработка со тутнски комбинат

Соработка со тутнски комбинат 2019-2020

Активности

„Најголемиот час на светот“ 29.10.2019 година

Прочкарска смеа 2018 година

Одбележување на Светскиот ден на чистењето