Uncategorized

Соработка со тутнски комбинат 2019/2020

Во пресрет на традиционалната изложба на детски уметнички дела од рециклиран материјал при изработката на тутун ви го доставуваме Конкурсот кој се фокусира на намалување на тутунскиот отпад во општина Кривогаштани, општина Крушево и општина Прилеп (подрачно училиште с.Мало Коњари) и на мотивирање на децата и индиректно на нивните родители за повторно искористување и рециклирање на материјалите кои ги употребуваат во тутунопроизводствотот (ПВЦ фолија/најлон, пластика, остатоци од скелиња, конец, саргии, заштитни одела, нараквици, картони, кукачки и сл.) како  и вклучувањето и на нетутунски материјали (хартија, метални предмети и сл).
Плакатот за конкурсот ви е прикачен во оваа порака. Можете да почнете со информирање на учениците и формирање на групите кои сакаат да учествуваат.
Готовите изработки се носат и се предаваат кај Роза Бурнеска – библиотекар во училиштето.
No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *