Известување

Известување за совети

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани родители и ученици, поради промените во реализацијата на воспитно-образовниот процес предизвикани од актуелната состојба, Советите на паралелките од одделенска и предметна настава за утврдување на успехот по третото тримесечие ќе се одржат на 09.04.2020. Комуницирајте со вашите наставници, исполнувајте ги дадените задачи и постигнете го и заслужете го вашиот успех.

Ви посакуваме успешна работа!

В.Д. Директор

Даниела Мицеска

No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *