Uncategorized

План, протокол и алгоритам

Почитувани во прилог Ви ги доставуваме Планот, Протоколот и Алгоритмот доколку наставата би се оддржувала со физичко прсуство. Погледнете!

План за одржување настава во основно и средно

Протокол за основно образование!

Алгоритам за постапување!

No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *